PMP · risk Yönetimi

Projelerde Riskleri Belirlemek ve Yönetmek Üzerine

 Risk Nedir? Bir olayın gerçekleşme olasılığı ve olaydan etkilenme olanağı Yukarıdaki tanım  Wikipedia web sitesinde yer alıyor.Buradan yola çıkarsak bir riskin bir ya da birden fazla sebebi ve buna bağlı bir çok olumlu veya olumsuz etkileri olabilir. Bu yüzden proje de oluşabilecek bilinmezlikler için risk yönetimi yapmak proje yaşam döngüsünün olmazsa olmazıdır. Projelerde Risk Yönetimi yaparken… Continue reading Projelerde Riskleri Belirlemek ve Yönetmek Üzerine